Większość z tych modeli zrobiona została tylko dla zabawy i w celu nauki i doszkolenia się z innego oprogramowania.